H5

H5
kategorie H5

středa 2. září 2015

Rozpis

Poslední kufr 2015

8. závodu Hanáckého žebříčku - podzim
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců
Závod HSH Rankingu s koeficientem 1,00


Pořádající orgán:
ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje
Pořádající subjekt:
Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci, oddíl orientačního běhu.
Klasifikace závodu:
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem.
Datum: sobota 31. října 2015.
Centrum závodu:
Kulturní dům Hlubočky-Mariánské Údolí, GPS: N 49°37'7.118", E 17°23'37.888"
Prezence:
9.00 – 10.15 v centru závodu.
Start:
Intervalový start  00 = 11:00
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C,
H65C, DH10N – smajlíci J (bez doprovodu),
T – tréninková trať (4-6km), P – trať pro příchozí,
HDR – smajlíci J (děti s doprovodem).
Vklady:
HDR, P                                                50,- Kč / zvýšené 50,- Kč
DH10C, DH10N, DH12C, DH14C             50,- Kč / zvýšené 80,- Kč
ostatní kategorie                                 80,- Kč / zvýšené 120,- Kč
půjčovné čipu                                     10,- Kč
Forma úhrady:
Vklady se platí v hotovosti při prezentaci nebo na účet č.2500739337/2010, variabilní symbol 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS.
Přihlášky:
Do pondělí 26. 10. 2015 do 24.00 hod. přes přihláškový systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně přes E-mail:david.smekal@upol.cz (přihláška je platná po obdržení reply). Přihlášky po termínu za zvýšené startovné dle možností pořadatele, s výjimkou P a HDR.
Mapa:
Pyramida zlata, mapoval Martin Poklop, stav 9/2015, měřítko 1:10 000, E=5m, formát A4, mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Popisy:
Piktogramy budou k dispozici v centru.
Systém ražení:
Elektronické, SportIdent.
Terén:
Typický hanácký les, porostově velmi pestrý s hustou sítí cest, místy s drobnými terénními tvary po těžbě zlata (jámy), 260-420 m. n. m.
Parkování:
V obci v blízkosti centra, dle pokynů pořadatelů, bez poplatku.
Vzdálenosti: 
Centrum–start: do 1500 m.
Centrum–cíl: do 200 m
Občerstvení:
Po doběhu v cíli iontový nápoj, čaj. Dále bufet s všelijakými dobrůtkami domácí výroby. V centru také restaurace s klasickým sortimentem.
WC, mytí:
Centrum závodu (Kulturní dům).
Vyhlášení výsledků:
Závodníci na 1. - 3. místě v každé kategorii obdrží drobnou věcnou cenu. Dále bude provedeno vyhlášení celkových výsledků Hanáckého Superžebříčku jednotlivců za rok 2015 a Mistrovství Hanácké oblasti družstev žáků za rok 2015.
Informace:
David Smékal, tel. 721 315 369, email: david.smekal@upol.cz Stránka závodu: http://8hzp.blogspot.cz/
Předpis:
Protesty se podávají pouze písemnou formou spolu s doložením vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1 pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2 poštou na adresu: SK UP Olomouc - oddíl orientačního běhu, U sportovní haly 2, 779 00 Olomouc.
Upozornění:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Poděkování za podporu:
Závod se uskuteční díky vstřícnému přístupu majitelů lesa, zejména f. Lesy ČR a díky spolupráci a podpoře obce Hlubočky.
Funkcionáři závodu:
Ředitel závodu – David Smékal
Hlavní rozhodčí – Eva Horčičková (R3)
Stavitel tratí – Robert Binar (R3).
Jak se již stalo dobrou tradicí, přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve „společenském“ oděvu (masce) – letos opět vyhodnotíme a odměníme nejlepších 7 masek!!
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 17. 9. 2015.
David Smékal                                               Eva Horčičková
ředitel závodu                                             hlavní rozhodčí